17 tys. m2 hal w różnej konfiguracji w jednym miejscu

ORLEN WARSAW MARATHON 2014
film z realizacji